Parlamentarii clujeni la raport

Publicat in 11. Iul, 2013 de in Monitorizare

Trăgând linie sub cele șase luni de activitate parlamentară a aleșilor județului Cluj, rezultatul se arată satisfăcător. În general, deputații și senatorii noștri au încercat să se achite onorabil de atribuțiile care le revin, deși, e drept, nu toți au făcut-o cu același succes. De departe cel mai activ parlamentar clujean a fost senatorul social-democrat Alexandru Cordoș, cu 17 propuneri legislative, 43 de întrebări și interpelări, 37 de luări de cuvânt în plen și 8 declarații politice. Domnia sa a înaintat aproape de două ori mai multe propuneri legislative decât deputatul Adrian Gurzău, declarat recent de către presa locală drept deputatul cu cea mai intensă activitate parlamentară. Cu toate că domnul Gurzău a depus, într-adevăr, cele mai multe întrebări și interpelări (85), domnia sa a avut și cea mai scăzută prezență la vot: 21.13% (procent în creștere având în vedere că până la data de 26 iunie 2013 cifrele indicau doar 17.76%). Există, desigur, și parlamentari care, din diferite motive, nu și-au putut exercita atribuțiile pe măsura așteptărilor electoratului: puține proiecte legislative (inițiativele cele mai pertinente ale unui parlamentar!), puține întrebări și interpelări (formulate, în mod normal, pe baza sesizărilor primite din partea cetățenilor la cabinetul parlamentar), puține declarații politice (probabil din modestie) și o prezență redusă la vot (adesea nemotivată de penuria celorlalte acțiuni). Nu putem presupune decât că domniile lor demarează lent pentru a recupera distanța pe parcursul următorilor trei ani și jumătate. Statisticile referitoare la activitatea parlamentarilor clujeni, precum și informațiile ilustrative pentru domeniile de interes ale acestora, vă stau la dispoziție în cele ce urmează:

Ca urmare a alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, au reuşit să obţină un mandat în Parlamentul României următorii clujeni:

Deputați Senatori
Colegiul 1 – Adrian Oros (USL – PNL) Colegiul 1 – Alin Tişe (ARD – PDL)
Colegiul 2 – Steluţa Cătăniciu (USL – PNL) Colegiu 2 – Attila Lászlo (UDMR)
Colegiul 3 – Aurelia Cristea (USL – PSD) Colegiul 3 – Marius Nicoară (USL – PNL)
Colegiul 4 – Adrian Gurzău (ARD – PDL) Colegiul 4 – Alexandru Cordoş (USL – PSD)
Colegiul 5 – Radu Zlati (USL – PNL)  
Colegiul 6 – Cornel Itu (USL – PSD)  
Colegiul 7 – Ioan Moldovan (PP-DD*)  
Colegiul 8 – Mircea Irimie (ARD – PDL*)  
Colegiul 9 – Elena Uioreanu (USL – PNL)  
Colegiul 10 – András Levente Máté (UDMR)  

* În ceea ce privește migraţia politică, două dintre partidele parlamentare au avut de pierdut ca urmare a acestui fenomen (PDL și PP-DD) – Partidul Conservator fiind cel care a beneficiat de migrația celor 2. Din totalul de 14 parlamentari aleşi în decembrie 2012, 2 deputați au schimbat o dată grupul parlamentar *(Vicențiu Mircea Irimie de la PDL la PC din ianuarie 2013 și Ioan Moldovan de la PP-DD la PC din ianuarie 2013).

Obs.: Datele statistice analizate în acest raport au fost extrase de pe paginile oficiale ale celor două Camere ale Parlamentului (www.cdep.ro şi www.senat.ro), ultima accesare a informaţiilor făcându-se la data de 7 iulie 2013. S‐a analizat, sub raport statistic, activitatea fiecărui parlamentar ales în Circumscripția electorală nr. 13 Cluj.

Obs.: Procentul de prezenţă a fost calculat la nivelul perioadei cuprinse între 19 decembrie 2012 (începutul primei sesiuni a mandatului 2012 – 2016) şi 7 iulie 2013 şi ia în calcul toate voturile din plen, exprimate de fiecare deputat prin cartela proprie de vot electronic în Camera Deputaţilor.

Click pe tabel pentru a mări!

Inițiativele legislative ale parlamentarilor de Cluj

• Parlamentarii PSD sunt preocupați, în special, de protecția socială și de educație. Senatorul Alexandru Cordoș este interesat de combaterea consumului de droguri, de sistemul asigurărilor pentru şomaj şi de stimularea ocupării forţei de muncă, precum și de măsurile de protecţie socială, educaţia prin sport, alocaţia de stat pentru copii sau de Legea Dialogului Social.

Doamna deputat Aurelia Cristea este preocupată de Fondul pentru mediu, de acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, declararea zilei de 11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene sau de organizarea şi exercitarea profesiilor de bonă şi de babysitter în România.

Domnul deputat Cornel Itu își concentrează atenția asupra egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, asupra Legii Educației Naționale, a sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuințe, dar și asupra programului „Masa la Școală” pentru elevii din învățămîntul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial ori a exercitării unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

• Parlamentarii PNL sunt interesați de protecția socială și de domeniul sănătății. 

Deputații Adrian Oros și Radu Zlati sunt preocupați de comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă, de interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri, de revizuirea Constituţiei României, de programul „Masa la Școală”, de impunerea zilei de 10 mai ca Ziua Declarării Independenței României și cea de 11 octombrie ca Ziua Școlii Ardelene.

Doamna deputat Elena Uioreanu este interesată de reforma în domeniul sănătății, de Legea Dialogului Social, de educația prin sport, de Legea Educației Naționale, de programul „Masa la Școală”, de 10 mai – Ziua Declarării Independenței României și de 11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene .

Doamna deputat Steluța Cătăniciu se oprește la încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, la organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului. Totodată, domnia sa susține instituirea Zilei Naționale pentru Adopție, precum și a zilelor de 10 mai – Ziua Declarării Independenței României și de 11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene.

Domnul senator Marius Nicoară este preocupat de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, de legea administraţiei publice locale, de medierea şi organizarea profesiei de mediator, de protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și de dreptul Poliției Locale la hrană gratuită pe timp de pace.

• Parlamentarii PDL sunt preocupați de mediul de afaceri. Senatorul Alin Tișe e interesat de constituirea şi funcţionarea infrastructurilor de afaceri, sprijinirea mediului de afaceri, procedura insolvenţei, constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, a incubatoarelor de afaceri, a parcurilor ştiinţifice şi tehnologice şi a clusterelor industriale, dar și de creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

La rândul său, deputatul Adrian Gurzău le este recunoscător eroilor-martiri și luptătorilor care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, militând totodată pentru drepturile veteranilor de război, ale invalizilor și ale văduvelor de război. De asemenea, deputatul Gurzău este preocupat de sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului, de procedura insolvenței, de regimul contravențiilor sau de facturile de utilități pentru agenții economici, de activitatea de Voluntariat din România.

• Parlamentarii UDMR au ca principale zone de interes: descentralizarea și retrocedările. Deputatul András Máté și senatorul Attila László vizează retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale către autoritățile administrației publice locale și reforma în domeniul sănătății.

• Parlamentarii PC au iniţiat cu precădere proiecte legislative în domeniul protecției sociale. Deputații Mircea Irimie și Ioan Moldovan sunt preocupați de facilitățile acordate șomerilor pentru transportul intern, de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, de folosirea limbajului semnelor române și a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat, de creșterea siguranței în unitățile de învățământ, de susținerea creșterii natalității, de egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

 

 Întrebările și interpelările adresate Guvernului de către parlamentarii clujeni

 • Parlamentarii PSD – Domnul senator Alexandru Cordoș chestionează guvernul cu privire la: Autostrada Transilvania, protejarea monumentelor istorice naţionale, prevenirea inundaţiilor în judeţul Cluj, protejarea păşunilor din zonele montane, situația Oltchim Rm. Vâlcea, confortul călătorilor cu CFR, reducerea zgomotului în localităţile din judeţul Cluj, calitatea serviciilor medicale româneşti, înmatriculările autovehiculelor second-hand, dezvoltarea programelor de agroturism montan, decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii navetişti, situația combinatului Mechel Câmpia Turzii, decontarea serviciilor de medicină dentară, reciclarea deşeurilor în judeţul Cluj, situaţia Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, problemele de mediu din zona Turda, proiectele finanțate prin POSDRU etc.

Doamna deputat Aurelia Cristea chestionează guvernul cu privire la: situația în care se află Poşta Română, obezitatea în rândul tinerilor, prevenţia dezastrelor naturale, reglementarea achiziţiei de terenuri agricole de către străini și susține sprijinirea producătorilor autohtoni de vin.

Domnul deputat Cornel Itu chestionează guvernul cu privire la: centura ocolitoare a municipiului Dej, drepturile financiare ale persoanelor cu handicap, industria de celuloză şi hârtie, combaterea violenței în școli sau sprijinirea producătorilor agricoli.

 • Parlamentarii PNL – Domnul senator Marius Nicoară chestionează guvernul cu privire la: situaţia investiţiilor străine în România, problema infrastructurii sălilor de sport, chestiunea regionalizării şi a reorganizării administrativ-teritoriale, conexiunea la internet în toate localităţile României, situaţia fabricii Clujana Cluj-Napoca, blocarea finanţării pentru Grădina Zoologică din Turda etc.

Domnul deputat Adrian Oros chestionează guvernul cu privire la: plata experţilor pe proiectele POSDRU.

Domnul deputat Radu Zlati nu a înregistrat nicio întrebare sau interpelare în primele 6 luni de mandat.

Doamna deputat Elena Uioreanu chestionează guvernul cu privire la: interzicerea bărcilor cu motor pe Lacul Tarniţa, fondurile insuficiente primite de Clinica de Chirurgie Cardiovasculară Cluj.

Doamna deputat Steluța Cătăniciu chestionează guvernul cu privire la: desemnarea unui oraş din România pentru titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021.

• Parlamentarii PDL – Domnul senator Alin Tișe chestionează guvernul cu privire la: conversia datoriilor CFR Marfă, combaterea evaziunii fiscale, rezilierea contractului cu Bechtel, intervenţionismul statului în piaţa muncii, finanţarea spitalelor, Autostrada Transilvania, regionalizarea României, noul timbru de mediu, manualele alternative de istorie, privatizarea Poştei Române, reîntregirea pensiilor militarilor de la data de 1 octombrie 2013, fondurile alocate pentru „Prima Casă 2013”, management privat la Tarom, bugetele spitalelor.

Domnul deputat Adrian Gurzău chestionează guvernul cu privire la: agricultura ecologică, introducerea impozitului forfetar, problemele legate de fondul funciar, reabilitarea monumentelor istorice aflate în stare avansată de deteriorare, situaţia şcolilor desfiinţate, lipsa personalului din sănătate, economia subterană, situaţia viticulturii româneşti, numărul mare de copii bolnavi de diabet zaharat, construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive, programul naţional de împădurire, încurajarea producţiei şi a consumului de vin românesc, bisericile din lemn care necesită restaurare imediată, pericolul reprezentat de antenele GSM, plata burselor doctorale, situaţia farmaciilor independente, brand-ul Năsal etc.

• Parlamentarii UDMR Domnul senator Attila László chestionează guvernul cu privire la: intenţia Guvernului de modificare a schemei de ajutor de stat cu Certificate Verzi.

Domnul deputat András Máté chestionează guvernul cu privire la: Incidentul petrecut în timpul meciului de fotbal dintre CFR Cluj şi Rapid Bucureşti, îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, obligaţiile de plată ale statului român ca urmare a proceselor câştigate de cetăţenii săi.

• Parlamentarii PC – Domnii deputați Mircea Irimie și Ioan Moldovan nu au înregistrat nicio întrebare sau interpelare în primele 6 luni de mandat.

Consultând informațiile cu privire la inițativele legislative susținute de parlamentarii clujeni ori la întrebările și interpelările depuse de aceștia, cetățenii le pot monitoriza activitatea nu doar din punct de vedere cantitativ (perspectivă relevantă), ci și calitativ (perspectivă indispensabilă). Răspund proiectele parlametarilor noștri la așteptările cetățenilor? Vin acțiunile acestora în întâmpinarea nevoilor comunității? Se reflectă în tematica interpelărilor redactate de un parlamentar preocuparea pentru problemele concrete ale colegiului său, ale județului său? Sunt doar câteva întrebări care merită puse pentru a vedea în ce măsură aleșii, dar și echipele de lucru ale acestora, își asumă realmente responsabilitățile funcției pe care o dețin.

Raportul în format .PDF

                                                           Echipa www.DeputatdeCluj.ro

deputatdecluj @ yahoo.com

 

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 raspunsuri to “Parlamentarii clujeni la raport”

 1. Ionela

  12. Iul, 2013

  Felicitari pentru raport, e interesant sa cunoastem cifrele dar si mai interesant e sa vedem preocuparile parlamentarilor. Am observat ca domnul Gurzau e preocupat de revolutionari si banii pe care ii primesc pentru ca au luptat pentru patrie, dar oare cat vom plati pentru acesti impostori, sunt 23 de ani de la revolutie. Ii respectam dar trebuie sa se termine cu pomenile.

  Raspunde la comentariu
  • T++

   12. Iul, 2013

   E plin de revolutionari in toate partidele, nimeni nu pune piciorul in prag pentru ca sunt interese!

   Raspunde la comentariu
 2. Gherman

  12. Iul, 2013

  eu astept un raport in care sa vorbiti si despre banii cheltuiti de parlamentarii astia harnici
  sunt convins ca nu-si justifica nici macar un sfert din cheltuieli

  Raspunde la comentariu

Trackbacks/Pingbacks

 1. Gurzau, cel mai chiulangiu deputat de Cluj - Ziar de Cluj - iulie 12, 2013

  […] Adrian Gurzau este insa chiulangiul-sef al garniturii de deputati clujeni. Potrivit site-ului deputatdecluj.ro, care publica un raport documentat al activitatii parlamentarilor, Gurzau a participat la doar […]

 2. Alexandru Cordoş » Ce au făcut parlamentarii clujeni în şase luni de mandat - martie 4, 2014

  […] Mai multe despre activitatea parlamentarilor clujeni citiţi AICI. […]

Lasati un raspuns

deputatdecluj.ro Web analytics

Bloguri, Bloggeri si Cititori Site-ul apare in Directorul Kappa web-director.ro