Parlamentarii clujeni la raport (II)

Publicat in 01. Apr, 2014 de in Monitorizare

Mai convingători după 15 luni de activitate parlamentară decât fuseseră după 6 luni de mandat, deputații și senatorii județului Cluj se achită onorabil de sarcinile ce le revin. Cu două excepții notabile de prezență la vot sub pragul de 50%  pe care analiza statistică le-a scos la iveală, aleșii noștri au fost, în cea mai mare parte, prezenți la datorie. Astfel, deputații clujeni au avut, în medie, o prezență la vot de 79.41%, după cum urmează: 92.15% UDMR, 91.81% PSD, 82.49% PNL, 77.95% PC, 32.50% PD-L. În acest timp, senatorii au înregistrat o medie a prezenței la vot de 66.47%, în versiunea: 94.44% PSD, 65.40% UDMR, 64.64% PNL, 41.41% PD-L.

Media prezenței la vot a reprezentanților fiecărui partid politic la nivel de Camera Deputaților și Senat (cumulat) a fost de: 92.69% PSD, 78.92% PNL, 78.77% UDMR, 77.95% PC, 36.95% PD-L. Parlamentarii care s-au remarcat printr-o prezență extrem de redusă la vot au încercat să compenseze cu un număr mare de luări de cuvânt, declarații politice, întrebări și interpelări, acestea din urmă reformulate, însă, deseori, în jurul acelorași teme.

Punându-vă la dispoziție, mai jos, tabelul detaliat al activității legislative a parlamentarilor clujeni, le urăm acestora mult spor în a răspunde și de acum înainte responsabil și profesionist la obligațiile și provocările rolului pe care și l-au asumat.

Ca urmare a alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, au reuşit să obţină un mandat în Parlamentul României următorii clujeni:

Deputați Senatori
Colegiul 1 – Adrian Oros (USL – PNL) Colegiul 1 – Alin Tişe (ARD – PDL)
Colegiul 2 – Steluţa Cătăniciu (USL – PNL) Colegiu 2 – Attila Lászlo (UDMR)
Colegiul 3 – Aurelia Cristea (USL – PSD) Colegiul 3 – Marius Nicoară (USL – PNL)
Colegiul 4 – Adrian Gurzău (ARD – PDL*) Colegiul 4 – Alexandru Cordoş (USL – PSD)
Colegiul 5 – Radu Zlati (USL – PNL)
Colegiul 6 – Cornel Itu (USL – PSD)
Colegiul 7 – Ioan Moldovan (PP-DD*)
Colegiul 8 – Mircea Irimie (ARD – PDL*)
Colegiul 9 – Elena Uioreanu (USL – PNL)
Colegiul 10 – András Levente Máté (UDMR)

 * În ceea ce privește migraţia politică, două dintre partidele parlamentare au avut de pierdut ca urmare a acestui fenomen (PDL și PP-DD) – Partidul Conservator fiind cel care a beneficiat de migrația celor doi deputați. Din totalul de 14 parlamentari aleşi în decembrie 2012, 3 deputați au schimbat o dată grupul parlamentar (Vicențiu Mircea Irimie de la PDL la PC din ianuarie 2013, Ioan Moldovan de la PP-DD la PC din ianuarie 2013, Adrian Gurzău de la PDL – independent din februarie 2014 – membru al Partidului Mișcarea Populară).

Obs.: Datele statistice analizate în acest raport au fost extrase de pe paginile oficiale ale celor două Camere ale Parlamentului (www.cdep.ro şi www.senat.ro), ultima accesare a informaţiilor făcându-se la data de 19 martie 2014. S‐a analizat, sub raport statistic, activitatea fiecărui parlamentar ales în Circumscripția electorală nr. 13 Cluj.

Obs.: Procentul de prezenţă a fost calculat la nivelul perioadei cuprinse între 19 decembrie 2012 (începutul primei sesiuni a mandatului 2012 – 2016) şi 19 martie 2014 şi ia în calcul toate voturile finale din plen, exprimate de fiecare deputat prin cartela proprie de vot electronic în Camera Deputaţilor.

În ceea ce privește votul electronic în Senatul României s-a luat în calcul prezenţă nominală la voturile finale electronice din perioada 1 septembrie 2013 – 31 decembrie 2013 conform Institutului pentru Politici Publice București (un total de 396 voturi final).  

Click pe tabel pentru a mări!

Click pe tabel pentru a mări!

Inițiativele legislative ale parlamentarilor de Cluj în perioada 7 iulie 2013 – 19 martie 2014

• Parlamentarii PSD sunt preocupați, în special, de protecția socială, sănătate, educație și de crearea de noi locuri de muncă. Senatorul Alexandru Cordoș este interesat de măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece; măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente; înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Evaluare, Formare profesională şi autorizarea interpreţilor în limbaj mimico-gestual din România; regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii; sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; Legea energiei electrice şi a gazelor naturale etc.

Doamna deputat Aurelia Cristea este preocupată de: veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență; stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație; modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc; declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Națională a Costumului Popular Românesc; protecția și promovarea drepturilor copilului; declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală; sprijinul acordat românilor de pretutindeni; practica elevilor și studenților etc.

Domnul deputat Cornel Itu își concentrează atenția asupra reglementării activității de voluntariat în România; asupra Legii Educației Naționale; statutul Corpului diplomatic și consular al României; combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor etc.

• Parlamentarii PNL sunt interesați de finanțe, cultură, protecția socială și de domeniul sănătății. 

Domnul deputat Adrian Oros este preocupat de instituirea timbrului cultural; subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România; transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice central în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale; ajutorul public judiciar în materie civilă etc.

Domnul deputat Radu Zlati este interesat de unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice; vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor; completarea Legii privind siguranța națională a României; recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat; etc.

Doamna deputat Elena Uioreanu este interesată de comercializarea produselor și serviciilor de piață; educația prin sport; folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat; înființarea, organizarea și funcționarea creșelor; promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii etc.

Doamna deputat Steluța Cătăniciu este preocupată de administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior „.ro”; modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, reforma în domeniul sănătății etc.

Domnul senator Marius Nicoară este preocupat de Codul fiscal; reforma în domeniul sănătății; declararea zilei de 1 octombrie – Ziua Bunicilor; Statutul deputaţilor şi al senatorilor; reglementarea regimului juridic al societăţilor comerciale ale căror acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate etc.

• Parlamentarii PDL sunt preocupați de mediul de afaceri și administrația publică. Senatorul Alin Tișe e interesat de modificarea Legii 215/2001 a administraţiei publice locale; serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate; Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; Statutul aleşilor locali; completarea art.22 din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi; amânarea la plată a obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanţele la termenul de scadenţă de la instituţiile publice; Statutul deputaţilor şi al senatorilor etc.

La rândul său, deputatul Adrian Gurzău este preocupat de serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate; completarea Legii nr.339/17.07.2006 privind activitatea de Voluntariat din România; De asemenea, deputatul Gurzău este preocupat de modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate precum și modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

• Parlamentarii UDMR au ca principale zone de interes: domeniul public, discriminarea, petițiile, sănătatea și organizarea referendum-ului. Deputatul András Máté este interesat de: stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale; modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; reglementarea activității de soluționare a petițiilor; prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc; modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului; și senatorul Attila László vizează declararea zilei de 10 februarie Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii;

• Parlamentarii PC au iniţiat cu precădere proiecte legislative în domeniul educației și protecției sociale.

Domnul deputat Mircea Irimie este preocupat de: instituirea educației la domiciliu; susținerea creșterii natalității; instituirea unor facilităţi pentru studenţii şi masteranzii de administraţie publică, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene sub forma unor stagii de practică retribuite; unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sezonul zootehnic; introducerea unor cursuri de limba, literatura şi istoria română via internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării; modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului; reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern; întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor etc.

Domnul deputat Ioan Moldovan este interesat de: acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată; proclamarea Zilei Naționale a Martirilor români anticomuniști; constituirea Fondului național pentru Studii Externe; facilitățile acordate elevilor – cazuri sociale pentru transportul public în comun; protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap etc.

Întrebările și interpelările adresate Guvernului de către parlamentarii clujeni în perioada 7 iulie 2013 – 19 martie 2014

• Parlamentarii PSD – Domnul senator Alexandru Cordoș chestionează guvernul cu privire la: construirea unei săli de sport polivalente în municipiul Turda; situaţia retrocedărilor terenurilor cu vegetaţie forestieră; ajutor de minimis pentru construirea batalelor de dejecţii pentru fermele zootehnice; aplicarea impozitului forfetar; introducerea gazului metan în oraşul Huedin; situaţia terenurilor din zonele industriale dezafectate; situaţia sistemului de irigaţii din judeţul Cluj; asigurarea lemnului de foc pentru locuitorii satelor de munte; obligativitatea cositului și igienizării terenurilor agricole neexploatate; calcularea stagiului de cotizare pentru femeile cu mai mult de trei copii; menținerea stării de funcționare a Spitalului Orășenesc Huedin; decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste; centrele de detenţie; acordarea scutirii de plată a impozitului pentru locuinţă pentru cei care şi-au reabilitate termic locuinţele; deblocarea posturilor pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic; acces gratuit la internet în mediul rural şi oraşele mici etc.

Doamna deputat Aurelia Cristea chestionează guvernul cu privire la: bursele acordate medicilor rezidenţi din România; politicile privind energia electrică şi gazele naturale; scutirea de impozit pentru specialiştii în IT; finalizarea lucrărilor la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca; schimbarea reglementărilor privind taxa de claw-back; o strategie naţională pentru reîmpădurirea zonelor afectate de defrişări ilegale; majorarea alocaţiilor de hrană din spitalele de stat din România; utilizarea fondurilor europene pentru crearea unui Plan Naţional de prevenţie şi informare privind sănătatea orală; pregătirea cadrului de implementare a Convenţiei asupra prevenirii şi combaterii violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice etc.

Domnul deputat Cornel Itu chestionează guvernul cu privire la: finalizarea DN 18 B, sectorul de drum Măgoaja – Rohia; soluţii de finanţare pentru o echipă de cercetători; poluarea repetată a Someşului Mare; Guvernul Boc a exclus pensionarii de la sate din programul de compensare a medicamentelor; situaţia investiţiilor în sistemul de irigaţii în zona Văii Someşului; trei grădiniţe din mun. Dej (cuprinse în programul PRET) aşteaptă deblocarea fondurilor etc.

• Parlamentarii PNL – Domnul senator Marius Nicoară chestionează guvernul cu privire la: situaţia cerşetorilor din România; imposibilitatea încasării sumelor din amenzi de la cetăţenii de rea-credinţă; reprezentativitatea organizaţiilor minorităţilor naţionale; alocațiile pentru copii; derogare de la lege privind folosința banilor din Fondul de rezervă bugetară; modificarea legislaţiei prin proiectul legii descentralizării etc.

Domnul deputat Adrian Oros chestionează guvernul cu privire la: performanţele universităţilor româneşti în topurile de specialitate, situaţia absolvenţilor de la Facultatea de Medicină Veterinară.

Domnul deputat Radu Zlati nu a înregistrat nicio întrebare sau interpelare în primele 15 luni de mandat.

Doamna deputat Elena Uioreanu chestionează guvernul cu privire la: restanţele la plata transportului elevilor navetişti din jud. Cluj; restructurările exagerate din cadrul Poştei Române SA în jud. Cluj.

Doamna deputat Steluța Cătăniciu nu a înregistrat nicio întrebare sau interpelare în perioada 7 iulie 2013 – 19 martie 2014.

• Parlamentarii PDL – Domnul senator Alin Tișe chestionează guvernul cu privire la: Programul Rabla 2014; alocația pentru copii; rezultate slabe la simulările naţionale; finanţare proiecte de cercetare importante; manuale electronice în şcoli; evaziunea fiscală majoră; salarizare infirmiere; rata de absorbție a fondurilor europene; proiectul descentralizării; rambursare TVA; nivelul investițiilor publice; contractele de deszăpezire – costuri deszăpezire armată; situaţie sume decontate pentru transport elevi; campanie de vaccinare antigripală; taxă pe carburant; fonduri nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală; numărul accidentelor rutiere; datoria externă a României etc.

Domnul deputat Adrian Gurzău chestionează guvernul cu privire la: atacurile cibernetice; situaţia fierului vechi de pe platforma Combinatul de Utilaj Greu – GUG Cluj; indicele de competitivitate scăzut al României; eliminarea TVA de la alimentele BIO; garanţii de stat pentru proiectele fermierilor; lămuriri privind măsura obligativităţii asigurărilor de locuinţe; problemele mari în care se află Armata Română din cauza subfinanţării; situaţia tinerilor militari; impozitarea excesivă; România, ţara evaziunii dar împrumutătoare de la FMI; exploatarea gazelor naturale şi a ţiţeiului în perimetrul Băile Felix; concursurile pentru titularizarea directorilor din şcoli; plata pensiilor şi a asigurărilor sociale din bugetul pe anul 2014; creşterea preţului la gaze din producţia internă, abandonul şcolar; cazurile copiilor cu diabet; situaţia clădirii Teatrului Naţional din mun. Cluj-Napoca; situaţia Autostrăzii Transilvania; situaţia celor 130 de muncitori disponibilizaţi de la Combinatul Mechel Câmpia Turzii; șomajul în rândul tinerilor; banii alocaţi României pentru incluziunea socială a romilor; situaţia Palatului Banffy din Cluj Napoca; realizarea proiectului de strategie energetică naţională; în ciuda reducerii TVA, anumiţi comercianţi cresc preţul pâinii; preţul derizoriu la cereale; plecarea în străinătate a medicilor români; problema comisioanelor abuzive aplicate de bănci etc.

• Parlamentarii UDMR – Domnul senator Attila László nu a înregistrat nicio întrebare sau interpelare în perioada 7 iulie 2013 – 19 martie 2014.

Domnul deputat András Máté chestionează guvernul cu privire la Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului – Cazurile în care este implicată România.

• Parlamentarii PC – Domnul deputat Mircea Irimie chestionează guvernul cu privire la: numerele de înmatriculare şterse intenţionat de conducătorii auto; managementul Sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche, finanţat din POS Mediu, Axa Prioritară 4; accesarea unei finanţări nerambursabile din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Autostrada Sebeş – Turda; repunerea de urgenţă în drepturi a luptătorilor din Revoluţia Română din decembrie 1989; susţinerea tradiţiilor cultural româneşti etc.

Domnul deputat Ioan Moldovan chestionează guvernul cu privire la: bugetul Serviciilor Secrete pe anul 2014.

Consultând informațiile cu privire la inițiativele legislative susținute de parlamentarii clujeni ori la întrebările și interpelările depuse de aceștia, cetățenii le pot monitoriza activitatea nu doar din punct de vedere cantitativ (perspectivă relevantă), ci și calitativ (perspectivă indispensabilă). Răspund proiectele parlamentarilor noștri la așteptările cetățenilor? Vin acțiunile acestora în întâmpinarea nevoilor comunității? Se reflectă în tematica interpelărilor redactate de un parlamentar preocuparea pentru problemele concrete ale colegiului său, ale județului său? Sunt doar câteva întrebări care merită puse pentru a vedea în ce măsură aleșii, dar și echipele de lucru ale acestora, își asumă realmente responsabilitățile funcției pe care o dețin.

Raportul în format .PDF

 

                                                          Echipa www.DeputatdeCluj.ro

deputatdecluj @ yahoo.com

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Alexandru Cordoş » Parlamentarii clujeni la raport (II) - aprilie 3, 2014

    […] Sursa […]

Lasati un raspuns

deputatdecluj.ro Web analytics

Bloguri, Bloggeri si Cititori Site-ul apare in Directorul Kappa web-director.ro